135mm Blog

Recente foto's met leuke verhalen, weetjes en anektdotes

NutriZion case-study: deel 1

Dit artikel werd geschreven door Roeland op Wednesday, 12 January, 2011

Packshot van sportvoeding voor NutriZion

Intussen al enkele weken geleden werd ik door David, zaakvoerder van Nutrizion, gecontacteerd. Hij beheert een webshop in sportvoeding, en in het kader van een vernieuwing van zijn website en huisstijl, was hij op zoek naar een fotograaf voor de bijbehorende productfoto’s. Aangezien dit soort van opdrachten wel vaker voorkomt lijkt het me wel nuttig om hier wat dieper op in te gaan. Ik zal dus geregeld verslag uitbrengen over de stand van zaken. Bij deze het eerste deel.

Stap 1:  Offerte, contract, afspraken,…

Na het allereerste contact met de opdrachtgever, heb ik typisch zo veel mogelijk info nodig over de opdracht.  Ik word hoe langer hoe meer allergisch aan uurprijzen omdat die bijna altijd vaag en onduidelijk zijn voor de klant.  Ik werk liever met totaalprijzen per project, maar dat betekent uiteraard dat ik de opdracht van bij het begin goed moet kunnen inschatten.  Elke opdrachtgever krijgt dus bij zijn of haar offerte-aanvraag vaak een aantal vragen te verwerken.  In het geval van Nutrizion, vroeg ik David (onder andere) vragen zoals:  Hoeveel producten laat je fotograferen?  Hoeveel foto’s per product heb je uiteindelijk nodig?  Waarvoor ga je de foto’s gebruiken?  Heb je al een idee van de stijl (lichte actergrond, donker,…)? …  In veel gevallen, en ook hier was dat zo, heeft de klant al wel een vaag idee van wat de bedoeling is.  De webdesigner en graficus hebben immers al een huisstijl uitgewerkt, dus er is al een “algemeen concept” waarbinnen de foto’s moeten passen.  Kortom:  op basis van deze eerste gesprekken krijg ik een beeld van wat er verwacht wordt en kan ik een nauwkeurige en vooral duidelijke prijsofferte maken.  Dingen zoals gebruiksrechten worden daarin uiteraard ook al opgenomen.

Packshot van sportvoeding voor NutriZion

Stap 2:  concept en preproductie

Twee dure woorden die veel kunnen betekenen.  Wat meer uitleg dus.  Hoewel de opdrachtgever vaak al wel een goed idee heeft van hoe de foto’s er moeten uitzien, is er altijd nog ruimte voor creativiteit en variatie.  Daarom kan het nuttig zijn om de opdrachtgever voorbeeldfoto’s te bezorgen ter illustratie van enkele verschillende concepten of technieken.  Vaak kan je die voorbeelden als fotograaf gewoon uit je archief halen.  Maar in sommige gevallen, en zo ook hier, vraagt de opdrachtgever om tests te doen met de eigen producten, en uiteraard bied ik ook die mogelijkheid.  Uit ervaring weet ik echter dat dit bij veel fotografen een “hekel punt” is, dus iets meer uitleg is wel op zijn plaats denk ik.  Die testshots worden namelijk niet noodzakelijk gemaakt na het tekenen van het contract.  Het gebeurt ook dat er aan meerdere fotografen om testshots gevraagd wordt naast een offerte.  Op die manier kan de klant zo gedetailleerd mogelijk de eindkwaliteit beoordelen.  Nogmaals:  voor veel fotografen is dit “schande, heiligschennis,…” en wat weet ik allemaal.  Als ik sommige collega’s hun grieven hierover hoor of lees, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ze gewoon schrik hebben om een opdracht te verliezen aan iemand die wel eens beter kan zijn…  Uiteraard:  als de opdrachtgever resoluut voor mij kiest zonder meer, is dat het ideale scenario.   Maar ik begrijp heel goed de vraag van de klant en zijn beweegredenen daartoe.  Daarom sta ik altijd open voor dergelijke testshoots, ook als ze een deel uitmaken van het selectieproces.  Voorwaarde is uiteraard wel dat er duidelijke afspraken gemaakt worden.  Het is logisch dat als de opdracht naar iemand anders gaat, mijn testshots niet gebruikt mogen worden.  Die testshots worden vaak ook niet “aangeleverd” aan de klant, maar staan enkel in webgallery op mijn site bijvoorbeeld.  Ook vergoedingen en dergelijke worden zeker op voorhand duidelijk afgesproken.  Samengevat:  als het op een correcte, duidelijke manier gebeurt heb ik hiermee zeker geen problemen.  En aan de collega-fotografen:  laat maar komen die kritiek 😉

De foto’s bij dit artikel zijn trouwens afkomstig uit de testshoot voor Nutrizion.  Er werd vooraf duidelijk besproken welke concepten of “looks” zouden geprobeerd worden.  Dat vind ik trouwens een belangrijk onderdeel van je werk als fotograaf:   meedenken met de opdrachtgever!  Welke stijl past wel of niet bij de huisstijl?  Wat is het voor- of nadeel van een bepaalde techniek?  Trouwens, hoe groot je ervaring als fotograaf ook is, je hebt altijd zelf baat bij dergelijke testshoots.  Als het niet gaat over technische details zoals belichting en dergelijke, leer je misschien wel iets door de communicatie met de opdrachtgever.  Je leert wat voor hem belangrijk is, wat de dingen zijn die wel en niet duidelijk zijn, wat de dingen zijn waar veel of weinig belang aan gehecht worden… en dit alles voor het uiteindelijk contract getekend wordt, dus op een moment dat er nog kan bijgestuurd worden.  En dat past nu eenmaal in mijn visie:  altijd openstaan voor vernieuwing, andere inzichten, conversaties, andere meningen en vooral:  duidelijkheid voor iedereen!

Packshot van sportvoeding voor NutriZion

En voor alle duidelijkheid:  de samenwerking met Nutrizion verliep tot hiertoe meer dan aangenaam.  Ik begin deze week dus ook met het volste vertrouwen en heel veel plezier aan de definitieve opnamen.  Maar daarover ongetwijfeld later meer!

Roeland

0
Reacties afgesloten